Från onsdag 8 till lördag 11 maj, från 10:00 till 18:00, ägde aktionen ”Tasting Days” av AS Neapolis Agrinio rum, inom ramen för det andra året av genomförandet av det europeiska programmet ”Information och marknadsföring för att öka konsumtion av europeisk av färsk frukt och grönsaker på EU:s inre marknad.
” under den distinkta titeln ”EU F&V CONSUMPTION” i 25 AB Vasilopoulos-butiker i Aten.

Syftet med kampanjen är att utbilda konsumenter om de näringsmässiga aspekterna och värderingarna av frukt- och grönsakskonsumtion. Kampanjens reklamprodukt var europeisk sparris. Implementeringen inkluderade placeringen av märkesmontrar i butiker och närvaron av promotorer för att informera konsumenterna om kampanjens budskap. Konsumenterna delades också ut informationsbroschyren för kampanjen och ett individuellt paket sparris!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *