Som en del av genomförandet av programmets andra år anordnades ett besök av sex (6) gäster till anläggningarna för jordbrukskooperativet i Neapolis Agrini och till de odlade områdena i regionen, från 14 till 17 april 2024.
Gästerna – tre (3) frukt- och grönsakshandlare från Stockholm, Sverige och tre (3) matinfluenser/ opinionsledare från Berlin, Tyskland – deltog i ett speciellt boende- och reseprogram, under vilket de besökte anläggningar och europeiska frukt- och grönsaksproduktionsområden, de informerades om villkoren för ekologisk produktion i enlighet med EU:s kvalitets- och säkerhetsstandarder, samtidigt hölls professionella möten för att utforska möjligheterna till samarbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *